بیزباز

پیش شتابدهنده بیزباز

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان (ضلع غربی مصلای امام)، نبش شانزدهم، پلاک 58، طبقه سوم، صندوق پستی: 547-15745، کدپستی: 1531774614
تلفن های تماس: 88737387-021، 88733880-021، 88811061-021، 88865826-021، 88844695-021
 

تماس با بیزباز

تماس با بیزباز

نام

ایمیل

موضوع

پیام

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان (ضلع غربی مصلای امام)، نبش شانزدهم، پلاک ۵۸، طبقه سوم

صندوق پستی: ۵۴۷-۱۵۷۴۵، کدپستی: ۱۵۳۱۷۷۴۶۱۴

تلفن های تماس: ۸۸۷۳۷۳۸۷-۰۲۱، ۸۸۷۳۳۸۸۰-۰۲۱، ۸۸۸۱۱۰۶۱-۰۲۱، ۸۸۸۶۵۸۲۶-۰۲۱، ۸۸۸۴۴۶۹۵-۰۲۱

info@bizbuz.ir