بیزباز

پیش شتابدهنده بیزباز

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان (ضلع غربی مصلای امام)، نبش شانزدهم، پلاک 58، طبقه سوم، صندوق پستی: 547-15745، کدپستی: 1531774614
تلفن های تماس: 88737387-021، 88733880-021، 88811061-021، 88865826-021، 88844695-021

خدمات توسعه کسب و کار

خدمات توسعه کسب و کار

اگر عملیاتی شدن مدل کسب و کار شما به زیرساخت های نرم افزاری حرفه ای و ساختاریافته ای نیاز دارد، بیزباز در کنار شما خواهد بود تا نیازها و اولویت ها شما بر اساس بودجه های تخصیص یافته و در قالب وب سایت، وب اپلیکیشن و سایر فناوری های نرم افزاری تولید، تست و پیاده سازی شوند. برای تصرف بازارهای بزرگ تر، تولید محصولات و خدمات بیشتر و افزایش درآمد باید استراتژی های توسعه مشخصی داشته باشید.

DevelopPhase

در این گام بیزباز به شما کمک خواهد کرد که برنامه عملیاتی توسعه کسب و کار خود را تدوین و عملیاتی نمایید.

برای مشاهده چارچوب کامل خدمات بیزباز به اینجا مراجعه کنید